Skip to content High contrast mode

Przed złożeniem aplikacji, prosimy upewnić się, czy wybraliście Państwo odpowiedni rodzaj mobilności.


Kraje programu to kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja i Była Republika Jugusławii Macedonia (FYROM). W systemie Dream Apply kraje programu oznaczone są także jako KA103

Kraje partnerskie to pozostałe kraje, jednak wybór instytucji przyjmującej ograniczony jest aktualnie przyznanym dofinansowaniem. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Działu Spraw Międzynarodowych w zakładce Erasmus+ kraje partnerskie.
W systemie Dream Apply kraje partnerskie oznaczone są także jako KA107

19 Oct 2018