Skip to content High contrast mode

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej


Na podstawie korespondencji z Narodowej Agencji programu Erasmus+ Dział Spraw Międzynarodowych informuje, że studenci i pracownicy nie mogą planować żadnych wyjazdów do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałyby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmus+.
Studenci przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach.
W razie zmiany sytuacji będziemy Państwa o tym informować.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych KE:
europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_en.htm
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en

12 Feb 2019